چت روم مدادسیاه به دلیل برخی مشکلات به یک آدرس جدید انتقال پیدا کرده است

شما پس از 10 ثانیه به صورت خودکار به آدرس جدید منتقل پیدا میکنید

اگر از اعضای سابق بوده اید باید دوباره ثبت نام کنید

اگر انتقال پیدا نکردید به آدرس زیر مراجعه کنید

www.chat.goodgame.ir